Gratis mrt-granskning – ett andra specialistyttrande

Spinal MRIHälsa är en av våra största och mest värdefulla livsvärden, och en eventuell försämring av den leder till många frågor. Om du är intresserad av att få ett specialistyttrande kring din diagnos, och även vill få fullständig information om allt som gäller din hälsa samt olika behandlingsalternativ, prova då den nya tjänsten från EuroPainClinics®, "Gratis MRT-granskning – ett andra specialistyttrande" - en opartisk bedömning av dina resultat från magnetisk resonanstomografi, som erbjuds via vår hemsida.

Få ett andra, oberoende specialistyttrande av ditt MRT-resultat, gratis!

Till formuläret
Dr. Róbert Rapčan

MUDr. Robert Rapčan, FIPP

Interventional Pain Management Specialist

Dr. Rapcan, FIPP, är en certifierad, interventionell smärtlindringsspecialist i Sverige, Norge, Storbritannien, Tjeckien och Slovakien, och en av Europas ledande specialister på behandling av smärta, med hjälp av särskilda interventionella tekniker.

Dr. Michael Hess

G. Michael Hess, M.D.

Spinal surgeon

Dr. Georg Michael Hess, MD är en internationell specialist inom ortopedisk kirurgi och interventionell smärtbehandling. Med mer än 1500 framgångsrika endoskopiska operationer, tillhör han en av de mest erfarna endoskopiska kirurger, i Europa och världen.

Dr. Štefan Harčarufka

MUDr. Štefan Harčarufka

Head of the radiology department

Dr Harcarufka är en radiolog, med 16 år lång erfarenhet inom MRT och CT diagnostik. Han är en medlem av Slovak Radiologist Society. Hans expertis bidrar oändligt till utvecklingen av det radiologiska fältet.

EuroPainClinics® magnetisk resonanstomografi översyn - MRI - andra specialistyttrande

Många års klinisk erfarenhet, med användning av unika behandlingsmetoder och medicinska procedurer, har gjort oss till en av de ledande experterna inom behandling av kronisk smärta. Vi garanterar en professionell och opartisk åsikt, vilken försäkrar dig om ditt hälsotillstånd och ytterligare beslut kring din behandling. Den oberoende utvärderingen tas fram av erfarna experter från relevanta, medicinska områden, med många års klinisk erfarenhet på nationella och internationella arbetsplatser. För en ingående granskning av resultaten, tar vi inte bara hänsyn till din MRT, utan hela ditt hälsotillstånd, tillsammans med din smärtas lokalisering, typ, varaktighet och intensitet.

Varför ska du använda tjänsten "Gratis MRT-granskning – ett andra specialistyttrande"?

Ett andra specialistyttrande innebär många fördelar:

  • det bekräftar riktigheten av din diagnos
  • det indikerar andra, möjliga kliniska orsaker till ditt hälsotillstånd
  • det erbjuder nya behandlingsmöjligheter
  • det skapar en uppsättning av ny, medicinsk information

Resultatet av din MRT (helst från de senaste 3 månaderna, definitivt inte äldre än sex månader) ska skickas till oss, tillsammans med den ifyllda blanketten "Läkarutlåtande" enligt instruktionerna i sektionen "Skicka MRT" på denna webbplats. Vi utvärderar din MRT inom tre arbetsdagar.


Tjänsten "Gratis MRT-granskning – ett andra specialistyttrande" tillhandahålls utan annan kostnad. Utifrån resultat och medicinska indikationer, skickar vi vår medicinska ståndpunkt tillsammans med en föreslagen behandlingsplan, samt en rekommendation till ditt första besök på vår klinik. Alternativt, kan vi direkt skicka dig ett förslag på behandlingsförfarande med ett inplanerat datum. Håll dig välinformerad om din diagnos och hälsa, och ha en säker och positiv översikt av ditt fysiska och psykiska välbefinnande.

EuroPainClinics® tjänst, "Gratis MRT-granskning – ett andra specialistyttrande"

  • professionellt och opartiskt specialistyttrande
  • förslag på nya behandlingsalternativ, som använder unika metoder
  • 100% sekretess och ett fullständigt dataskydd

Om EuroPainClinics®

”Vårt mål är att tillhandahålla professionella och innovativa hälsovårdslösningar som skickligt och exakt kan lindra smärta. I detta syfte använder vi moderna minimalinvasiva, endoskopiska procedurer, tillsammans med förstklassig support och service, när det gäller smärta."

Interventionell smärtbehandling: vårt innovativa tillvägagångssätt

EuroPainClinics® är en vetenskaplig handledare för alla europeiska partnerkliniker, med ett unikt fokus på interventionell smärtbehandling. Specialiserat på behandling av kronisk ryggsmärta. Andra behandlingsområden innefattar cervikal smärta, huvudvärk, ansiktssmärta och knäsmärta. EuroPainClinics® kliniska faciliteter erbjuder komplex interventionell diagnostik och ett brett urval av minimalinvasiva och endoskopiska procedurer. Många års klinisk erfarenhet, aktuella och innovativa behandlingsmetoder, den modernaste tekniken och, framför allt, dess högspecialiserade medicinska experter, gör EuroPainClinics® till en av de ledande experterna inom interventionell smärtbehandling. EuroPainClinics® har även framgångsrikt framskridit med sin verksamhet inom områdena vetenskap, forskning och utbildning.

MRT-granskning och exakt diagnos: kärnan av behandlingen

EuroPainClinics® prioritet är att lokalisera och identifiera källan - smärtområdet, vilken identifieras genom att exakt undersöka ryggen. Innan behandling påbörjas, sker en detaljerad granskning av röntgen, MRT- och CT-resultat, som utförs av högt kvalificerade experter inom områdena interventionell smärtbehandling, radiologi, neurologi, ryggkirurgi och ortopedisk kirurgi. En särskild behandlingsplan bestäms för varje enskild patient utifrån en tvärvetenskaplig utvärdering. Detta tillåter oss att utforma de mest effektiva och lämpliga behandlingsmetoder, för en så effektiv smärtlindring som möjligt och en signifikant minskning av din smärtas intensitet.

europainclinics.se

Skicka in ditt läkarutlåtande och din MRT

Flytta din uppmärksamhet till formuläret nedan, med namnet "Läkarutlåtande". Besvara frågorna så exakt som möjligt, bifoga filen med din MRT och skicka den till oss. Observera, för närvarande bedömer vi endast MRT-bilder av ryggraden. Dessutom vill vi informera dig, för att framgångsrikt kunna ladda upp din MRT, är det nödvändigt att komprimera den, dvs. packa filerna i ett ZIP-arkiv. Vårt team kontrollerar, att de registrerade filerna har korrekt laddats upp, och om vi har några ytterligare frågor eller behöver mer information, kontaktar vi dig på e-post eller telefon. Om vi bedömer att dina hälsoindikationer tyder på ett tillstånd som lämpar sig för en av de minimalinvasiva eller endoskopiska procedurerna, som vi erbjuder på EuroPainClinics®, kommer vi, tillsammans med bedömningen av din MRT, skicka dig ett förslag på en behandlingsplan, som avsevärt kan bidra till att förbättra dina hälsorelaterade problem.

Om du inte vet hur man komprimera filerna till ett ZIP-arkiv, vänligen, kolla den här korta filmen

Se
Visa Medicinsk bedömning

Ladda upp MRT av ryggraden

För tillfället bedömer vi endast MRT av dessa ryggradstyper:
Invalid Input
Vi beklagar, men en granskning av magnetisk resonans kan inte utföras med en MRT som är äldre än sex månader.
Observera, för korrekt uppladdning av MRT är det nödvändig för att komprimera din MRT till ett ZIP-arkiv innan du skickar in den.
Kära patient, ta en titt på detta formulär för medicinsk bedömning, fyll i alla frågor så exakt som möjligt och skicka det till oss.
Invalid Input
På följande interaktiva bild, markera din smärta. Först väljer du vilken typ av smärta, sedan klickar du ett tecken och placera markören där du känner smärta. Du kan välja så många typer av smärta som behövs, och markera flera områden av kroppen.
MRI chrbtice bigMRI chrbtice mobile
På tallinje 0-10, markera den genomsnittliga intensiteten (styrkan) av smärta som upplevts förra veckan
6
Ange hur länge smärtan varar
Varaktighet av svår smärta
Varaktighet av lindrig smärta
Innan du skickar formuläret, skriv in din e-postadress.

EuroPainClinics erbjuder ett professionellt, terapeutiskt tillvägagångssätt

Epiduroskopi Epiduroskopi är en utmärkt procedur för patienter med ihållande, eller nyligen uppkommen, ryggsmärta efter ryggkirurgi
Endoskopisk diskektomi Endoskopisk diskektomi är en minimalinvasiv procedur som utförs på poliklinisk basis (patienten kan återvända hem samma dag)
Endoskopisk rizotomi ndoskopisk rizotomi är en procedur som utförs på patienter som lider av kronisk smärta i ländryggen, som orsakas av inflammation eller artros i ryggradens ...
Medial grenblockadMediala grenar är mycket små nerver som förmedlar de smärtsignaler som skickas ut av de små lederna som förbinder ryggradskotorna
Nervrotsblockad Lokalbedövning injiceras i närheten av ryggradsnerver för att se om nerverna är orsaken till smärtan.
Provokativ diskografi Denna procedur utförs om disken misstänks vara orsaken till smärtan.
Termisk radiofrekvent ablationTermisk radiofrekvent ablation är en procedur i lokalbedövning, där en nålformad elektrod appliceras, så att radiofrekvensström...
Pulsad radiofrekvensProceduren för applicering av pulsad radiofrekvens är lik den för radiofrekvent ablation.
Epidural adhesiolysis med en guidekateter under röntgenguidning En särskild styrnål införs under C-arm röntgenvisualisering via en naturlig öppning i korsbenet (sakralkanalen)
Intradiskal behandling av disk med posterior denerveringIntradiskal behandling av disk med posterar desertering (Disc FX) är ett innovativt system som möjliggör en säker och effektiv metod...

Kontakta oss

EPC Health Invest SE
Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4, Krč
Tjeckien
© 2016 / EPC Health Invest SE / Gratis MRT-granskning – ett andra specialistyttrande - EuroPainClinics® / sitemap
MRT är att ladda upp. Stäng inte det här fönstret, vänligen.